ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА У БОРБИ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА

У оквиру заједничког пројекта ЕУ и Савета Европе под називом iPROCEEDS који је посвећен истраживању незаконитих токова новца и имовине стечених вршењем кривичних дела на Интернету један полицијски службеник Одељења за борбу против високотехнолошког криминала Службе за борбу против организованог криминала похађаће онлајн мастер студије у области високотехнолошког криминала и форензике на Универзитетском колеџу у Даблину, Република Ирска. У оквиру истог пројекта наведене студије ће похађати и један тужилачки сарадник из Посебног одељења за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду.


Учешће у наведеном програму је финансирано из буџета пројекта iPROCEEDS и трајаће 24 месеца. Неки од испита који се налазе у овом програму су рачунарска форензика, финансијске истраге на Интернету, мрежне истраге, форензика мобилних телефона, форензика на активном рачунарском систему, форензика на опреративном систему Линукс, VoIP технологије, истраге бежичних мрежа и технологија и др. Студирање се спроводи кроз лекције, практичне лабораторијске вежбе, студије случаја, читање различите литературе, демонстрације рада софтверских алата и дискусија о обрађиваним темама.


Опремљени са знањем и вештинама које ће усвојити током ових студија наведени службеници ће већ током студирања бити у могућности да оснаже капацитет Одељења за борбу против високотехнолошког криминала Службе за борбу против организованог криминала и Посебног одељења за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, инстутиција које су кориснице овог пројекта, и то у области истрага и одузимања незаконито стечене имовине проистекле из кривичних дела високотехнолошког криминала и прања новца на Интернету, као и кривичних дела из области високотехнолошког криминала уопште.

Датум: 17.03.2017.

Последњи догађаји