Warning (512): default cache was unable to write 'inflector' to Apc cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ ТУЖИЛАШТВА ПО НОВОМ ЗКП-у ЗА ПЕРИОД ОД 01.10. ДО 08.11.2013. ГОДИНЕ | Активности | RJT
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ ТУЖИЛАШТВА ПО НОВОМ ЗКП-у ЗА ПЕРИОД ОД 01.10. ДО 08.11.2013. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
REPUBLIC PROSECUTOR`S OFFICE

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ ТУЖИЛАШТВА ПО НОВОМ ЗКП-у ЗА ПЕРИОД ОД 01.10. ДО 08.11.2013. ГОДИНЕ 

 • Тужилачка истрага   - 


Више јавно тужилаштво у Београду:

 • Оптужнице против 47 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 12 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 117 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 9 лица


Прво основно јавно тужилаштво у Београду:

 • Оптужнице против 290 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 66 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 56 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 889 лица


Друго основно јавно тужилаштво у Београду:

 • Оптужнице против 7 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 2 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 7 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 34 лица


Више јавно тужилаштво у Новом Саду:

 • Оптужнице против 25 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 2 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 100 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 2 лица


Основно јавно тужилаштво у Новом Саду:

 • Оптужнице против 149 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 8 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 32 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 245 лица


Више јавно тужилаштво у Крагујевцу:

 • Оптужнице против 21 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 6 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 2 лица


Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу:

 • Оптужнице против 403 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 8 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 13 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 440 лица


Више јавно тужилаштво у Нишу:

 • Оптужнице против 8 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 2 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 12 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 4 лица


Основно јавно тужилаштво у Нишу:

 • Оптужнице против 13 лица
 • Споразум о признању кривичног дела закључено са 22 лица
 • Наредба о спровођењу истраге обухваћено 10 лица
 • Институт опортунитета (одлагање кривичног гоњења) обухваћено 170 лица


Извештај можете преузети овде (pdf)

Извор: РЈТ, Датум: 18.11.2013.

Последњи догађаји