ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА У КОЈИМА ЋЕ ЗАМЕНИЦИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ИЗ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА КОЈА СУ УКИНУТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА НАСТАВИТИ ДА ВРШЕ ЈАВНОТУЖИЛАЧКУ ФУНКЦИЈУ

У складу са чланом 57. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 38/2012 – одлука УС, 121/2012 и 101/2013), а у вези члана 9. и члана 15. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/2013), Државно веће тужилаца на седници одржаној 24. децембра 2013. године донело је

ОДЛУКУ О НАСТАВЉАЊУ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА


Преузмите документ (pdf)

Извор: РЈТ, Датум: 24.12.2013.

Последњи догађаји