ПОЧЕТАК РАДА СЛУЖБИ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА У ВИШИМ ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА
01

Републички јавни тужилац, Загорка Доловац и Амбасадор ОЕБС-а , Њ.Е. Петер Буркхард , одржали су дана 18.12.2015.године , конференцију за новинаре на којој је представљен почетак рада Службе за информисање оштећених лица и сведока у Вишим јавном тужилаштвима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, чиме је уз постојећу Службу за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Београду успостављена мрежа Служби у центрима сва четири апелациона подручја.


Републички јавни тужилаца, Загорка Доловац , на данашњој конференцији изразила је задовољство што о почертку рада Служби чији рад је започео 15.12.2015.године , може да обавести јавност а пре свега грађане као и партнере – надлежне државне органе и институције као и организације цивилног друштва и се захвалила се , Мисији ОЕБС-а у Републици Србији, која је својом подршком омогућила обуку запослених у овим Службама као и штампање брошура за Службе. Такође, Републички јавни тужилац захвалила се и Виктимолошком друштву Србије, са којим је остварена одлична сарадња у складу са потписаним Меморандумом о сарадњи а које је учествовало у стручном усавршавању запослених у Службама.


У свом обраћању, Републички јавни тужилаца је навела да је циљ оснивања и рада Служби за информисање оштећених лица и сведока пружање информација оштећеним лицима/ сведоцима о њиховим законским правима и обавезама, току кривичног поступка, статусу премета, доступним мерама заштите и начину остваривања права, како би се охрабрили да узму учешћа у кривичном поступку.

„ На овај начин, надамо се да ћемо постићи већу ефикасност у раду свих државних органа који су надлежни за вођење кривичног поступка и да ћемо допринети и бољем разумевању грађана и њиховој већој сатисфакцији учешћем у кривичном поступку.Жеља нам је да се у први план стави оштећено лице – односно жртва кривичног дела и да се уложе максимални напори да се, у оквиру законских овлашћења, пружи помоћ овим лицима, олакша њихово учешће у кривичном поступку и спречи секундарна виктимизација."


Како би се овај циљ остварио , Републички јавни тужилац, је навела да ће се успоставити сарадња и координација са другим надлежним државним органима, попут Министарства унутрашњих послова, Вишим судовима – односно Службама за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима у Вишим судовима и другим институцијама и релевантним организацијама цивилног друштва које пружају услуге подршке оштећеним лицима-сведоцима.


„ Жеља нам је да, с обзиром на нови Законик о кривичном поступку и нову улогу јавног тужиоца у руковођењу истрагом, спречимо вакум, односно желимо да обезбедимо да услуге информисања, а касније и подршке, оштећеним лицима и сведоцима буду доступне већ у фази истраге."


Оснивање Служби остварују се и мере предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018 године, као и мере Акционог плана за Поглавље 23 и Акционог плана за Поглавље 24, у процесу преговора о придруживању Европској Унији,у складу са најбољим европскиим и међународним стандардима заштите и подршке жртава и сведока."

Извор: РЈТ, Датум: 22.12.2015.

Последњи догађаји