Превенција и борба против корупције: Резултати Пројекта током три године спровођења
03082020 M

Борба против корупције је основни предуслов за приступање Србије, као земље кандидата, Европској унији. Влада Србије поставила је као задатак "нулту толеранцију" на корупцију.

Упркос томе, Србија заузима 91. место од 180 земаља према индексу перцепције корупције за 2019. годину, како је објавила организација Транспаренси Интернешнл. Индекс перцепције корупције за 2019. годину показује да две трећине земаља, укључујући ту и неке од најразвијенијих светских привреда, стагнира или назадује у погледу напора које улажу у борбу против корупције.

Како се наводи у Извештају о Србији 2019 Европске комисије "Корупција је свеприсутна у многим сферама и наставља да забрињава. Потребна је снажна политичка воља како би се проблем корупције решио на делотворан начин, као и снажан одговор тужилаштва и судства на случајеве високе корупције. Србија треба нарочито да: побољша конкретне резултате када је реч о истрагама, оптужницама и правоснажним пресудама у случајевима високе корупције, укључујући заплену и одузимање имовине стечене криминалом; примени закон који се односи на Агенцију за борбу против корупције и усклади га са европском праксом, међународним споразумима и препорукама тела Савета Европе за борбу против корупције (ГРЕЦО), како би се ојачала улога Агенције као кључне институције за делотворнију борбу против корупције; изврши процену досадашњег утицаја анти-корупцијске политике како би се усвојила нова амбициозна стратегија и акциони план".

ЕУ финансира пројекат "Превенција и борба против корупције" како би подржала Србију у борби против корупције. У сарадњи са главним корисницима, током претходне три године спровођења пројекта (јул 2017 - јул 2020), организоване су бројне активности попут семинара, обука, конференција, јавних догађаја за подизање свести грађана. Представници водећих институција, који се у свом свакодневном раду баве сузбијањем корупције, учествовали су на овим догађајима.

Пројектни тим тесно сарађује са главним корисницима Пројекта - Министарством правде Републике Србије и Републичким јавним тужилаштвом Републике Србије. Остале институције које су укључене у имплементацију су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Високи савет судства, Министарство финансија, Министарство просвете, Министарство здравља, Агенција за борбу против корупције, Савет за борбу против корупције, Државно веће тужилаца, Високи савет судства, јединице локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина, итд.

Пројектне активности усмерене су на:

ü даљи развој и примену механизама на којима се заснива спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, Акционог плана и Акционог плана за Поглавље 23,

ü приоритетне потребе које се односе на превенцију корупције,

ü приоритетне потребе које се директно или индиректно односе на репресију корупције.

Постигнути су значајни резултати како би се ојачали национални механизми за превенцију и борбу против корупције пратећи Националну стратегију за борбу против корупције и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, као и Акциони план за Поглавље 23.

Семинари

Осам убрзаних тродневних тренинга о "Техникама финансијских истрага" за судије, тужиоце, полицију и запослене државних органа који сарађују у смислу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције из свих апелационих подручја (Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево) одржани су уз учешће 232 учесника од којих је 64 судија, 72 јавних тужилаца, 71 полицијски службеник и 25 службеника за везу.

У сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовано је 15 једнодневних семинара у 11 градова широм Републике Србије о "Спречавању сукоба интереса и пријави имовине". Укупно је учествовало 884 директора и секретара основних и средњих школа, представника универзитета и факултета.

Обуке

Одржане су две посебне додатне тродневне обуке о "финансијским истрагама" за руководиоце "ударних група", у оквиру којих је обучено 59 руководилаца "ударних група".

Заједно са Правосудном академијом, организован је низ од осам једнодневних обука о "Практичним аспектима етичких дилема и њиховом разрешавању". Како би се унапредио јавни наступ руководилаца посебних одељења надлежних за сузбијање корупције и њихових заменика, организовано је пет практичних обука о комуникацијским вештинама. Осим тога, кроз додатних 20 обука из области превенције и борбе против корупције прошло је 340 представника јавне управе, локалне самоуправе, тужилаца, судија, полицијских службеника и представника организација цивилног друштва.

У областима превенције и борбе против корупције одржано је шест петодневних "Обука за стицање тренерских вештина" за више од 120 тренера из јавне управе, локалне самоуправе и организација цивилног друштва.

Пројекат је успешно организовао две обуке за 18 лица која су овлашћена за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем. Обуке су одражавале сложену природу дужности лица која су задужена за управљање каналима за унутрашње узбуњивање.

Округли столови

У четири регионална центра организовано је осам једнодневих округлих столова са судијама и јавним тужиоцима из одабраних посебних одељења за сузбијање корупције о "Управљању активним случајевима, заказивању и планирању саслушања за главни претрес, припрема оптужнице, индиректни докази и демонстративни докази". Укупно 86 учесника, од тога 28 судија, 20 судијских помоћника, 21 јавних тужилаца и 15 тужилачких сарадника, учествовало је у квалитетним дискусијама.

Конференције

Међународна конференција "Борба против корупције за просперитет Југоисточне Европе" организована је у Београду за више од 210 учесника, министара правде, тужилаца, руководилаца државних органа за превенцију и борбу против корупције, као и представнике цивилног друштва, из Србије, Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Чешке, Мађарске, Италије, Црне Горе, Северне Македоније, Словачке и Словеније.

Једнодневна национална конференција на високом нивоу о "Спровођењу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције", којој је присуствовало 140 судија, тужилаца, полицијских службеника и представника других државних органа, одржана је у Београду.

Поводом прве годишњице примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, организован је Анти-корупцијски форум у Нишу. Више од 150 представника из посебних одељења за сузбијање корупције (заменици јавног тужиоца, судије и полицијски службеници), службеници за везу, експерти на Пројекту, као и представници других државних органа који раде на сузбијању корупције, присуствовало је Форуму.

Заједно са Министарством правде Републике Србије, УСАИД пројектом "Иницијатива за одговорну власт" и организацијом "Пиштаљка" која се бави заштитом узбуњивача у Србији, у Београду је организована конференција о "Заштити узбуњивача на централном и локалном нивоу".

Догађаји за подизање свести јавности

У Краљеву, Нишу, Обреновцу и Новом Саду одржана су четири анти-корупцијска часа "Прекини ланац! Реци НЕ корупцији" за ученике средњих школа, како би се подигла свест о штетности корупције. Више од 850 средњошколаца учествовало је на часовима и стицало сазнања о корупцији.

Подршка у изградњи капацитета

Пројекат је припремио извештаје и анализе разних докумената који су део законског оквира с циљем да се повећа транспарентност, ефикасност и координација анти-корупцијских институција и политика у области превенције и сузбијања корупције, како је и предвиђено Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за Поглавље 23.

Ове активности биле су усмерене на утврђивање тренутног стања када је реч о примени Акционог плана за Националну стратегију за борбу против корупције и усклађивање и координацију са активностима предвиђеним Акционим планом за Поглавље 23.

Пројекат је подржао Министарство правде и Агенцију за борбу против корупције у припреми нацрта Закона о спречавању корупције, нацрта Закона о лобирању и пружио правну експертизу за нацрт Закона о лобирању.

Пројекат је припремио ГАП анализу која је настојала да идентификује недостатке који постоје између одредаба Националне стратегије, припадајућег Акционог плана, као и Акционог плана за Поглавље 23 у делу који се односи на борбу против корупције. Препоручен је приступ корак-по-корак како би се остварили циљеви оба Акциона плана.

ü  "ГАП анализа у погледу НСБПК и АП за Поглавље 23",

ü  "Свеобухватна анализа компатибилности анти-корупцијског законодавства Републике Србије са ЕУ ацqуис",

ü  "Анализа рада Савета за борбу против корупције и праксе сличних институција у оквиру ЕУ",

ü  Анализа правног и институционалног оквира за разматрање импликација 'незаконитог богаћења’”,

ü  Четири извештаја о спровођењу Закона о заштити узбуњивача и Анализу најбоље ЕУ праксе у заштити узбуњивача,

ü  Компаративна анализа "Увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу у Србији",

ü  "Анализа капацитета и компетенција органа за ефикасно откривање, истрагу и кривично гоњење корупције"

ü  Оцена потреба за обукама и оцену ефеката обука у правосуђу и другим заинтересованим странама у Србији,

ü  Извештај о компаративној анализи увођења службеника за етику и интегритет, укључујући анализу законског оквира и смернице са препорукама за спровођење,

ü  ГАП анализу ризика на корупцију у просвети,

ü  ГАП анализу ризика на корупцију у здравству.

Онлајн подршка

Пројекат је током трајања епидемије изазване Цовид-19 одржао три онлајн радионице (једну у форми обраћања уживо, док су две биле у форми е-курсева) на којима је око 100 заменика тужилаца и полицијских службеника имало прилику да размотри добру праксу у примени новог закона о организованом криминалу.

Пројекат ће наставити са спровођењем активности до децембра 2020. године, пратећи све препоруке и одлуке Владе Републике Србије и Делегације Европске уније у Србији у погледу мера у вези са Цовид-19.

www.protivkorupcije.rs

www.euzatebe.rs

http://fight-against-corruption.euzatebe.rs/

https://www.youtube.com/channel/UCRHt6dO_s074yCtoaKiHr_Q/


Извор: РЈТ, Датум: 03.08.2020.

Последњи догађаји