РАД РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ПОДРШКЕ ЖРТВАМА
30092020

1. МРЕЖА ЕКСПЕРАТА ЗА ПОДРШКУ ЖРТВАМА ЗЛОЧИНА ИЗ МРЖЊЕ

Маја 2020. године, на позив ОЕБС – Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР), заменик републичког јавног тужиоца, Тамара Мировић, постала је члан Мреже експерата за подршку жртвама злочина из мржње, коју чине представници државних институција и организација цивилног друштва.

Мрежа експерата формирана је у оквиру пројекта Унапређење свести и ресурса заинтересованих страна за подршку жртвама злочина из мржње (EstAR), који се заједно са VBRG – Удружењем саветовалишта за жртве десничарског, расистичког и антисемитског насиља (Немачка), спроводи у 41 држави чланици ОЕБС у периоду 2020 – 2021. године.  Мрежа експерата формирана је са циљем да се прикупе и размене знање, информације и практична искуства о одређеним аспектима подршке жртвама злочина из мржње.

Вебинар о инаугурацији Мреже експерата, одржан је 28. маја 2020. године.

Прва online конференција EstAR пројекта, на којој је учествовао и представник Републичког јавног тужилаштва, одржана је у периоду од 8-10. октобра 2020. године. На Конференцији је представљен аналитички рад Разумевање потреба жртава злочина из мржње, као и Нацрт извештаја о постојећим структурама подршке и специјализованим службама за жртве злочина из мржње, за чију су израду коришћени подаци које су чланови мреже претходно доставили кроз одговоре на посебан упитник. Такође, током конференције експерти су имали прилику да размене искуства и добре праксе од значаја за унапређење положаја жртава злочина из мржње.

2. ЕСКПЕРТСКА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ПРАТЕЋИХ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЖРТВАМА И СВЕДОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У СРБИЈИ"

Представник Републичког јавног тужилаштва, Тамара Мировић, као члан експертске групе за израду нацрта измена и допуна кривичног законодавства, образоване као део активности 2.1.1. у оквиру Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019 – 2025. gодине, учествовала је на online састанцима експертске групе, одржаним 8, 16 и 23. јула 2020. године, на којима су разматрани предлози за измену и допуну релевантних процесних и материјалних закона.

Извор: РЈТ, Датум: 05.10.2020.

Последњи догађаји