РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРЕДУЗИМА ДОДАТНЕ МЕРЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
GrbRJT1

У циљу ефикасне примене Закона о спречавању насиља у породици, који се примењује од 1. јуна 2017. године, Републичко јавно тужилаштво предузело је низ мера којима се уводе специјализација, приоритетно поступање и извештавање, анализа ризика и појачана контрола у свим предметима насиља у породици, како би јавно тужилаштво предузимањем мера из своје надлежности најодлучније одговорило на насиље у породици и спречило његово понављање.


У том смислу, 30.05.2017.г. Републички јавни тужилац издала је Опште обавезно упутство О. Бр. 1/17, којим је наложена специјализација у јавним тужилаштвима, тј. одређивање у сваком јавном тужилаштву једног или више заменика јавног тужиоца, који су завршили специјализовану обуку, ради поступања у овим предметима. Такође, општим обавезним упутством прецизирана је обавеза вођења евиденција о предлозима за продужење хитних мера, захтевима за одређивање мера заштите од насиља у породици и раду групе за координацију и сарадњу, које су основна јавна тужилаштва обавезна да оснују на свом подручју. Општим обавезним упутством уведено је месечно извештавање јавних тужилаштава Републичком јавном тужилаштву о примени Закона о спречавању насиља у породици.


Имајући у виду недавне трагичне догађаје, као одговор на пораст кривичних дела против брака и породице Републички јавни тужилац наложила је спровођење ванредне контроле поступања јавних тужилаштава и анализу ризика, оснивањем комисија у основним јавним тужилаштвима, које ће размотрити постојање ризика непосредне опасности од понављања насиља у породици у свим постојећим предметима насиља у породици, примењене мере, потребу за предузимањем додатних радњи и мера и могућност хитног покретања и вођења ефикасног кривичног поступка. Сходно анализи, у сваком предмету израдиће се план поступања, чије ће спровођење, у односу на лица код којих постоји непосредна опасност од вршења насиља у породици, пратити Апелациона јавна тужилаштва. Такође, на основу анализе ризика, претходне осуђиваности и склоности ка вршењу насиља, формираће се евиденција потенцијалних учинилаца кривичних дела наведених у Закону о спречавању насиља у породици, уз навођење свих раније изречених казни и мера у вези са кривичним делима са елементима насиља.

Извор: РЈТ, Датум: 26.07.2017.

Последњи догађаји