Републички јавни тужилац учествовала на конференцији „Капацитети институција Републике Србије у превенцији и борби против корупције“
170221 Rjt

Републички јавни тужилац Загорка Доловац је данас, заједно са министром правде г-ђом Мајом Поповић и амбасадором Европске уније у Републици Србији, Њ.Е. Семом Фабријијем, учествовала у уводним речима онлајн конференције „Капацитети институција Републике Србије у превенцији и борби против корупције", која представља завршну конференцију ИПА 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције".

 

Републички јавни тужилац Загорка Доловац је истакла да је супротстављање корупцији приоритет Републичког јавног тужилаштва, што захтева посебан ниво специјализације и стручности у јавном тужилаштву,  кроз примену савремених метода рада као што су проактивни приступ у праћењу токова новца и блиска међу-институционална сарадња, односно благовремена, брза и квалитетна размена информација и координација рада између свих надлежних државних органа.

 

Такође је наведено да је нови Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције увео добра решења и оруђа за борбу против корупције, пре свега у виду специјализације, а затим и увођења најсавременијих начина рада, попут ударних група, официра за везу и специјализованих финансијских форензичара који су стално запослени у тужилаштвима.

 

Загорка Доловац посебно је истакла да су надлежни државни органи успоставили блиску међусобну сарадњу, односно да је успостављен систем официра за везу представника 13 државних органа, који су задужени за сарадњу са посебним одељењима тужилаштава, чиме је убрзано достављање и обрада информација, а тиме и вођење истраге и кривичног поступка.

 

С тим у вези, Републички јавни тужилац је изнела запажање да су јавна тужилаштва променила начин размишљања, убрзала одређене процесе, да одважније примењују нове информационе технологије и пажљивије и са више разумевања приступају проблему борбе против корупције, као и да је у тим напорима неопходно разумевање, усмеравање и подршка како извршне и законодавне власти, тако и домаће јавности и међународних партнера, на првом месту Европске уније.

  

Републички јавни тужилац Загорка Доловац констатовала је да смо учинили озбиљан корак у правцу сузбијања корупције, што је видљиво кроз податке о вођењу проактивних истрага, праћења токова новца, као и да имовина која нема порекло доживљава детаљну проверу кроз паралелно вођење финансијских истрага са кривичним поступцима.

 

Међутим, истакла је да то није довољно и да се очекује да већ у току ове године пружимо видљивије и значајније резултате у борби против корупције на свим нивоима, јер само такви резултати, који су видљиви јавности, могу постићи ефекат одвраћања код потенцијалних извршилаца и подићи степен сигурности и поверења у државни систем код грађана.

Извор: РЈТ, Датум: 17.02.2021.

Последњи догађаји