САСТАНАК РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА
131218 1

Републички јавни тужилац Загорка Доловац се данас, 13. децембра 2018 године, сусрела са представницима Удружења судија и тужилаца поводом иницијативе овог струковног удружења ради одржавања састанка у вези представљања досадашњег рада и планираних циљева удружења.

Делегацију Удружења судија и тужилаца предводио је Ненад Стефановић, председник удружења.

Представници удружења су упознали Загорку Доловац са програмским циљевима и активностима, како у погледу стања у правосуђу, тако и у светлу процеса уставних промена. Истакнуто је виђење улоге удружења у процесу усклађивања сета правосудних закона и тежње ка постизању независног и ефикасног правосуђа. На састанку је закључено да је потребно јединство струке у процесу правосудне реформе и да многа питања треба уредити законима, како би грађани добили ефикасно и одговорно правосуђе.

Републички јавни тужилац је истакла да је право на стручно усавршавање и удруживање у јавним тужилаштвима посебно битно, имајући у виду да на основу закона једнако припада свим носиоцима јавнотужилачке функције и тужилачким помоћницима  а све у циљу заштите јачања институције и владавине права.

Извор: РЈТ, Датум: 13.12.2018.

Последњи догађаји