УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ОЕБС-а О МЕДИЈИМА И ЗАШТИТИ НОВИНАРА
28092020

Представник Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) за слободу медија, господин Харлем Десир, и шеф Мисије ОЕБС у Републици Србији, амбасадор господин Андреа Орицио, позвали су заменика Републичког јавног тужиоца, Бранка Стаменковића, да у својству експерта и панелисте узме учешће у раду конференције о медијима у југоисточној Европи под називом „Нова граница: заједнички рад на промовисању слободе медија", која је одржана видео-конференцијским путем у периоду између 17. и 18. септембра 2020 године.

У току панела под називом „Прилике и изазови у успостављању делотворног националног механизма за заштиту новинара – радне групе за сигурност новинара у Србији и Холандији", којем је присуствовало више од 200 учесника из региона и Европе, заменик Републичког јавног тужиоца је изнео податке о раду и резултатима Сталне радне групе за безбедност новинара која је формирана почетком 2017 године на основу Споразума о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара који је потписан између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, као и седам репрезентативних новинарских и медијских удружења, и то Удружења новинара Србије (УНС), Независног удружења новинара (НУНС), Удружење новинара Војводине (УНВ), Независног друштва новинара Војводине (НДНВ), Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ), Асоцијације он-лајн медија (АОМ) и Асоцијације медија (АМ).

Заменик Републичког јавног тужиоца Стаменковић је изнео и резултате рада јавних тужилаштава у предметима кривично-правног санкционисања извршиоца кривичних дела на штету безбедности новинара у општем смислу, који показују сталан раст броја предмета у којима се извршиоци ових кривичних дела санкционишу, тј. изриче им се нека од обавеза у складу са чл. 283 Законика о кривичном поступку, или им се изриче нека од кривичних санкција предвиђених Закоником, док се број непознатих извршилаца ових кривичних дела стално смањује, да би у првих шест месеци 2020 године тај број био раван нули.

Заменик Републичког јавног тужиоца је такође нагласио да се у последње време у јавним тужилаштвима стиче утисак да без обзира на показани степен посвећености и ефикасности у раду у овим предметима, поједини представници новинарских и медијских удружења настављају са својим критичким ставовима заснованим на неистинитим тврдњама којима се износе чак и констатације да тужилаштва игноришу нападе на новинаре, што апсолутно није тачно.
С тим у вези на панелу је констатовано да постоји јаз између разумевања материјално-правних и процесно-правних одредби важећег кривично-правног законодавства у Републици Србији и догађаја који се од стране појединаца или група означавају као вршење кривичних дела на штету безбедности новинара приликом вршења њиховог посла.

Заменик Републичког јавног тужиоца Бранко Стаменковић је у закључном обраћању изнео мишљење да је значајније подизање нивоа безбедности новинара и медијских радника могуће путем заједничког рада представника државних органа и новинарских и медијских удружења, посебно уколико постоји међусобно разумевање и уважавање законског оквира, чија би анализа требало да покаже да ли постоји могућност за даље унапређење ове посебне врсте заштите чији законски и организациони механизми и даље представљају реткост у региону и шире.

(преузмите документ)

Извор: РЈТ, Датум: 06.10.2020.

Последњи догађаји