УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА НА ГОДИШЊЕМ САСТАНКУ МРЕЖЕ ГЕНЕРАЛНИХ ТУЖИЛАЦА ЕУ
Home1

Републички јавни тужилац, Загорка Доловац, учествује је на Деветом састанку Мреже генералних тужилаца који поступају пред Врховним судовима држава чланица Европске уније, који се одржава од 11-13.05.2016. године у Хагу, Холандија, по позиву генералног тужиоца Холандије, Јана Ватсе Фокенса, председавајућег Мрежом генералних тужилаца ЕУ у 2016 години.


Републичко јавно тужилаштво примљено је 2015. године у Мрежу генералних тужилаца који поступају пред Врховним судовима држава чланица Европске уније, у својству посматрача, и ове године по први пут учествује на годишњем састанку ове мреже, заједно са представницима Генералних тужилаштава 28 других европских земаља. 

На годишњем састанку је разговарано о најбољим начинима борбе против нових трендова криминала и унапређењу међусобне сарадње, посебно у области високотехнолошког криминала, о пракси Европског суда за људска права и Суда правде ЕУ, као и о оснивању Европског јавног тужилаштва. 

Републичко јавно тужилаштво остварује успешну међународну сарадњу и правну помоћ у оквиру европских и регионалних правосудних мрежа, попут Евроџаста и Сепага, и има одличну билатералну сарадњу са многим иностраним тужилаштвима, која је резултирала потписивањем 19 Меморандума о сарадњи, од чега 10 са правосудним органима држава чланица Европске уније. Међутим, у време пораста транснационалног криминала, укључујући тероризам, кријумчарење људима, организовани криминал, високотехнолошки криминал и друга тешка кривична дела, Републичко јавно тужилаштво тежи интензивирању међународне сарадње, што се, између осталог, остварује учешћем у међународним правосудним мрежама. Учешћем Републичког јавног тужилаштва у раду Мреже генералних тужилаца који поступају пред Врховним судовима држава чланица Европске уније Република Србија испуњава једну од препорука Европске комисије за Поглавље 24 „Правда, слобода и безбедност". 

Датум: 12.05.2016.