Амбасада Велике Британије
Републичко јавно тужилаштво, заједно са Државним већем тужилаца, остварију сарадњу са Амбасадом Велике Британије у оквиру пројеката у области владавине права попут пројекта успостављања служби за подршку жртвама кривичних дела,  као и пројекта јачања капацитета Административне канцеларије Државног већа тужилаца. 

У току је спровођење пројекта чији је циљ успостављање Јединице за подршку жртвама и оштећенима у оквиру Вишег јавног тужилаштва у Београду. Сходно пројекту, од септембра 2013. године стартује последња фаза припреме организацији ове Јединице, која би почела са пробним радом у фебруару 2014. године.