Републичко јавно тужилаштво активно сарађује са институцијама Европске Уније, како са Делегацијом Европске Уније у Србији, тако и са Директоратом за проширење и Директоратом за правосуђе Европске Комисије.. 

Републичко јавно тужилаштво активно учествује у припремама за процес преговарања са ЕУ, учествовањем на експланаторним скрининг састанцима за Поглавље 23 и Поглавље 24 који су одржани у септембру и октобру 2013. године, као и у припремама за билатерални скрининг. 

Републичко јавно тужилаштво, заједно са Државним већем тужилаца, наставља интензивну сарадњу са представницима Директората за проширење европске Уније као и Делегације Европске Уније у Србији, у погледу конкретних питања од значаја за даљи напредак у области владавине права, односно поглавља 23 и 24. 

Такође, Републичко јавно тужилаштво је, заједно са Државним већем тужилаца, продубило даљу сарадњу са представницима Европске Уније и Делегацијом Европске Уније у Србији у програмирању и имплементацији ИПА пројеката, настављајући са координирањем активности и учешћем на састанцима и у вези са пројектима ИПА 2008, 2010, 2011, 2012 и 2013, као и учествовањем у изради предлога за будуће ИПА пројекте у периоду 2014-2017 и 2014-2020 (НАД).

Напокон, значајна сарадња остварује се и у оквиру TAIEX инструмента, путем организовања пројеката стручног усавршавања.