АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ: „ГОДИНУ ДАНА ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА У БОРБИ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА, ТЕРОРИЗМА И КОРУПЦИЈЕ“

Републичко јавно тужилаштво, заједно са Министарством правде, Министарством унутршњих послова, Врховним касационим судом и Правосудном академијом, у сарадњи са ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције", учествоваће на Антикорупцијском форуму који се одржава 10.04.2019. године у Нишу.

На Антикорупцијском форуму ће представници свих надлежних државних институција представити резулате примене новог Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције, на основу кога су 1.3.2018. године почела са радом одељења за борбу против корупције у судовима, јавним тужилаштвима и Министарству унутрашнњих послова. Из јавног тужилаштва, осим представнника Републичког јавног тужилаштва, апелационих јавних тужилаштава и Тужилаштва за организовани криминал, на форуму ће учествовати и јавни тужиоци и заменици јавног тужиоца из Посебних одељења за сузбијање корупције из виших јавних тужилаштава у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву.

Почетак: 10.04.2019.