ВЕБИНАР „ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА“

ЦЕПОЛ  - ЕУ агенција за обуку органа за спровођење закона организује вебинар (онлајн семинар) на тему „Извори финансирања тероризма", који ће се одржати 28.04.2020. године и на коме ће учествовати представници јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова Републике Србије надлежни за борбу против тероризма, финасирања тероризма и са њима повезаних кривичних дела. 

Овај вебинар део је циклуса онлајн едукација које ЦЕПОЛ организује за органе за спровођење закона, правосудне органе и друге надлежне органе у борби против криминала, које пријављени учесници могу да прате преко својих рачунара и на којима имају прилику да се упознају са најновијим трендовима и најбољим праксама поступања у ЕУ. 

Почетак: 28.04.2020.