ОНЛАЈН СЕМИНАР „ПРАЊЕ НОВЦА“

У периоду од 7-30.9.2020. године ЦЕПОЛ организује онлајн семинар на тему „Прање новца", који ће се одржати преко интернета и на коме ће учествовати представници јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова Републике Србије и других надлежних државних органа. Теме на семинару обухватају типологију прања новца, истраге и међународну сарадњу.

Почетак: 07.09.2020., Крај: 30.09.2020.