Обука за ПР и комуникациону стратегију

16. септембра у  Нишу, Републичко јавно тужилаштво у сарадњи   са  Правосудном  академијом  организује завршну радионицу за претставнике тужилаштава који су  овлашћени  да комуницирају са медијима  под називом -завршна радионица „Обука за  ПР и комуникациону стратегију" на којој ће бити анализирани досадсњи резултати примене Комуникационе стратегије и Протокола које су тужилаштва сачинила.

Почетак: 16.09.2016., Крај: 16.09.2016.