Обука за ПР и комуникациону стратегију

29. септембра у Београду, Републичко јавно тужилаштво у сарадњи   са  Правосудном  академијом  организује завршну радионицу за претставнике тужилаштава који су  овлашћени  да комуницирају са медијима под називом -завршна радионица „Обука за  ПР и комуникациону стратегију" на којој ће бити анализирани досадсњи резултати примене Комуникационе стратегије и Протокола које су тужилаштва сачинила.

Почетак: 29.09.2016., Крај: 29.09.2016.