ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИРУЧНИКА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ

Министарство правде САД/ ОПДАТ канцеларија, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и Правосудном академијом, организује презентацију Приручника о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 16.9.2021. године у Београду, за представнике Министарства унутрашњих послова, јавног тужилаштва и судова са апелационог подручја Београд. На презентацији ће говорити аутори приручника из Врховног касационог суда, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова и Дирекције за управљање одузетом имовином, који ће се осврнути на актуелна питања из праксе и препоруке за ефикасну примену овог концепта.

Почетак: 16.09.2021.