СЕМИНАР „АНАЛИЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

Републичко јавно тужилаштво, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији, Одељење за органе за спровођење закона, учествује у организовању циклуса на тему „Анализа рачуноводствене документације", који се одржавају у периоду од фебруара до јуна 2019. године.

Први семинар одржава се у два дела, од 19-21.02.2019. године и од 27-28.02.2019. године у Београду.

Други семинар одржава се од 19-21.03.2019. године и од 25-26.03.2019. године у Крагујевцу.

Трећи семинар одржава се од 09-11.04.2019. године и од 17-18.04.2019. године у Београду.

Четврти семинар одржава се од 07-09.05.2019. године и од 16-17.05.2019. године у Нишу.

Пети семинар одржава се од 11-13.06.2019. године и од 20-21.06.2019. године у Врњачкој Бањи.

На семинару ће учествовати представници Посебних одељења за сузбијање корупције из виших јавних тужилаштава у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, као и представници Министарства унутрашњих послова.

Почетак: 19.02.2019., Крај: 28.02.2019.