СЕМИНАР „ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДМЕТА КОРУПЦИЈЕ И ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ“

Републичко јавно тужилаштво, у сарадњи са ЕУ ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције", и ОПДАТ канцеларијом Амбасаде САД, учествује у организацији семинара на тему „Заступање предмета корупције и привредног криминала на главном претресу", који се одржава од 25-27.03.2020. године у Београду.

Овај семинар наставак је циклуса семинара који се у оквиру ИПА 2013 пројекта и ОПДАТ програма одржавају за представнике полиције и тужилаштва из Посебних одељења за сузбијање корупције, уз учешће других релевантних државних органа у борби против корупције. Предавачи на семинару су домаћи и инострани стручњаци - представници Републичког јавног тужилаштва, МУП-а, ИПА пројекта и ОПДАТ програма Министарства правде САД.

Почетак: 25.03.2020., Крај: 27.03.2020.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov