СЕМИНАР „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА У ПРЕВЕНЦИЈИ И БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ“

Правосудна академија, у сарадњи са ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције" и Републичким јавним тужилаштвом, организује семинар „Професионална етика у превенцији и борби против корупције", који се одржава 25.04.2019. године у Београду.

На семинару ће учествовати заменици јавног тужиоца у основним, вишим и апелационим јавним тужилаштвима, а теме семинара ће укључивати примену Етичког кодекса у решавању етичких дилема и превенцију и решавање ситуација ризичних за настанак корупције.

Почетак: 25.04.2019.