СЕМИНАР „ФИНАНСИЈСКЕ ИСТРАГЕ“

Републичко јавно тужилаштво, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, Правосудном академијом и ЦЕПОЛ-ом, учествује у организовању семинара „Финансијске истраге", који се одржава од 26-29.03.2019. године у Београду

Овај семинар организује се у оквиру УНОДЦ/ ЦЕПОЛ пројекта: „Изградња капацитета финансијских истрага у Југоисточној Европи" и допринеће јачању капацитета јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова у области финансијских истрага привредног криминала и коруптивних кривичних дела. На семинару ће учествовати представници Посебних одељења за сузбијање корупције из виших јавних тужилаштава у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву.

Почетак: 26.03.2019., Крај: 29.03.2019.