Спречавање цурења информација и професионално информисање јавности

Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са Правосудном академијом, а уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа" који финансира Европска унија, у петак, 18. новембра, у хотелу Метропол, организује конференцију „Спречавање цурења информација у циљу подизања квалитета тужилачке истраге и професионализације пласирања информација у јавност".


Наведена конференција окупиће представнике тужилаштва, МУП-а, здравствених установа и медија, како би се разговарало о мерама и корацима које је неопходно предузети у циљу спречавања цурења нетачних или превремених информација, као и о професионализацији комуникације и информисања јавности о кривичним поступцима.


Конференција у Београду представља прву у низу конференција које је подржао ЕУ пројекат, а које ће се током децембра бити одржане у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, са основним циљем да се истакне значај и одговори на изазов спречавања цурења информација, неопходности координисања свих актера при давању информација, али и нужности континуиране едукације зарад разумевања суштине начела кривичног поступка и процесних права, као неизоставног предуслова за одговорно и прецизно извештавање.

Почетак: 18.11.2016., Крај: 18.11.2016.