ТРЕЋА ОНЛАЈН ОПЕРАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПОСЕБНА ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Републичко јавно тужилаштво, у сарадњи са ЕУ ИПА 2013 пројектом „Превенција и борба против корупције", и ОПДАТ канцеларијом Амбасаде САД, учествује у организацији циклуса онлајн Оперативних радионица за Посебна одељења за сузбијање корупције Виших јавних тужилаштава и представнике Министарства унутрашњих послова, на којима се анализирају студије случаја ових одељења, изазови и најбоље праксе у поступању.


Трећа Оперативна радионица биће одржана 03.06.2020. године за Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштава у Новом Саду и припаднике надлежног одсека Министарства унутрашњих послова, уз учешће представника Посебних одељења за сузбијање корупције Виших јавних тужилаштава у Београду, Краљеву и Нишу. На радионици ће као модератори и предавачи учествовати и представници Одељења за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва, Одељења за борбу против корупције МУП-а, инострани експерти ИПА пројекта и амерички федерални тужилац из ОПДАТ канцеларије Министарства правде САД.

Почетак: 03.06.2020.