Кривично одељење
У Кривичном одељењу обављају се послови и задаци из надлежности Републичкотг јавног тужилаштва кривичним, привредно-казненим и прекршајним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада Кривичног одељења, обавезних упутстава нижим тужилаштивма, извештаја, анализа и информација од значаја за рад Одељења.

- Заменици Републичког јавног тужиоца: Слободан Радовановић Олгица Милорадовић, др Љубомир Прелић, Милан Бојковић, Јован Пријић, Гордана Јанићијевић, Тамара Мировић, др Горан Илић, Ђорђе Остојић, Зорица Стојшић, Снежана Марковић и саветници Зоран Петрић и Јован Крстић.

Руководилац кривичног одељења: Зорица Стојшић

Препоручујемоhov Најновије вестиhov