Aktuelnosti iz tužilaštva

Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije:Jačanje tužilačke mreže

Najava završne konferencije projekta koji finansira EU ”Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije:Jačanje tužilačke mreže”, koja će se održati 14-15.aprila 2014. u Hagu, Holandija.

Javni tužioci iz regiona sastaju se 14-15.aprila 2014. sa svojim kolegama iz različitih država članica EU, predstavnicima EUROJUST-a i Evropske pravosudne mreže u prostoriji holandskog Ministarstva bezbednosti u Hagu, Holandija. Konferenciju organizuje EU IPA 2010 projekat " Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže” sa ciljem da se predstave dostignuća ostvarena u poslednje 2,5 godine kroz međunarodnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ne samo na zapadnom Balkanu, već i u državama članicama EU. 

 detaljnije

Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

U Višem javnom tužilaštvu u  Beogradu 10.4.2014. godine počela je sa radom Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka. 

Ova Služba osnovana je u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu, kao pilot projekat u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje procesuira najteža krivična dela izvršena na teritoriji grada Beograda.

Cilj osnivanja ove Službe jeste da se licima oštećenim krivičnim delom i svedocima u krivičnom postupku pruži detaljna informacija o njihovim pravima i obavezama, krivičnom postupku i načinu ostarivanja prava. 

 detaljnije

IZVEŠTAJ O POSTUPANjU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU ZA PERIOD OD 01.10.2013. DO 10.02.2014. GODINE

Preuzmite dokument: IZVEŠTAJ O POSTUPANjU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU ZA PERIOD OD 01.10.2013. DO 10.02.2014. GODINE

 detaljnije

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA oglašava izbor javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA na osnovu člana 78. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – dr. zakon, 101/2011, 38/2012 – odluka US, 121/2012 i 101/2013), oglašava izbor javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji

Preuzmite oglas (.doc)

 detaljnije

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima postavila sledeće vršioce funkcija javnog tužioca u svim javnim tužilaštvima, koji stupaju na funkciju 1.1.2014 godine

Republički  javni tužilac Zagorka Dolovac  je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima  postavila sledeće vršioce funkcija  javnog tužioca  u svim javnim tužilaštvima...

Preuzmite dokument (pdf)

 detaljnije

"GROM" UDARIO 124 DILERA, AKCIJA JOŠ TRAJE

Republički tužilac Zagorka Dolovac kaže da su u akciji "Grom" privedena 124 osumnjičena dilera narkotika, a zaplenjen je 21 kilogram droge. Gde god postoje dokazi, vodiće se krivični postupci, rekla je Dolovac i poručila da je država odlučna da se obračuna sa dilerima droge.

 detaljnije

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PREMEŠTAJ NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U DRUGO JAVNO TUŽILAŠTVO U SLUČAJU UKIDANjA JAVNOG TUŽILAŠTVA ILI SMANjENjA BROJA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

Na osnovu člana 15. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 101/2013) i člana 57.  Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – dr. zakon, 101/2011, 38/2012 – odluka US, 121/2012 i 101/2013), Državno veće tužilaca donosi... Preuzmite dokument (pdf)

 detaljnije

REPUPLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRBIJE I NVO ATINA POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMEVANjU U SUZBIJANjU TRGOVINE LjUDIMA

Republičko javno tužilaštvo Repubike Srbije i NVO Atina, u partnerstvu sa Ambasadom Francuske u Srbiji, potpisali su danas Memorandum o razumevanju i međusobnoj saradnji u suzbijanju trgovine ljudima.

 detaljnije

Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma

Beograd, 22. januar 2014. Republičko javno tužilaštvo i Uprava za sprečavanje pranja novca potpisali su Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. 

Preuzmite dokument: Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (.pdf)

 detaljnije

Grom 1: Uhapšeni veliki dileri droge, pretres 1.165 objekata

BEOGRAD - Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da su današnjoj akciji Grom 1 uhapšeni "ozbiljni narko dileri koji su bili na samom vrhu piramide" i poručila da niko nije jači od države.

"Iz zakonskih razloga nismo u mogućnosti da saopštavamo imena uhapšenih lica, ali vam mogu reći da su ovog puta na meti države ozbiljni narko dileri koji su na samom vrhu piramide", rekla je Dolovac, naglasivši da današnja akcija nije kraj borbe sa narko klanovima.

 detaljnije

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA oglašava izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA na osnovu člana 78. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – dr. zakon, 101/2011, 38/2012 – odluka US, 121/2012 i 101/2013), a u vezi sa Odlukom o broju zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 106/2013), oglašava izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji

Preuzmite oglas (.doc)

 detaljnije

ODLUKA O ODREĐIVANjU JAVNIH TUŽILAŠTAVA U KOJIMA ĆE ZAMENICI JAVNIH TUŽILACA IZ JAVNIH TUŽILAŠTAVA KOJA SU UKINUTA U SKLADU SA ZAKONOM O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA NASTAVITI DA VRŠE JAVNOTUŽILAČKU FUNKCIJU

U skladu sa članom 57. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – dr. zakon, 101/2011, 38/2012 – odluka US, 121/2012 i 101/2013), a u vezi člana 9. i člana 15. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 101/2013), Državno veće tužilaca na sednici održanoj 24. decembra 2013. godine donelo je

ODLUKU O NASTAVLjANjU VRŠENjA FUNKCIJE ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

Preuzmite dokument (pdf)

 detaljnije

GROM SPROVEDEN PO PRAVILIMA TUŽILAČKE ISTRAGE

Republički javni tužilac je rekla  da je akcija Grom sporvedena po pravilima tužilačke istrage primenom novih odredbi Zakonika o krivičnom koje omogućavaju efikasnije postupke.

 detaljnije

IZVEŠTAJ O POSTUPANjU TUŽILAŠTVA PO NOVOM ZKP-u ZA PERIOD OD 01.10. DO 08.11.2013. GODINE

Izveštaj možete preuzeti ovde (pdf)

 detaljnije

Poseta Federalnog tužioca Kraljevine Belgije

U periodu od 09. do 11. juna delegacija Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije boravila je u radnoj poseti  Republičkom javnom tužilaštvu Srbije.

 detaljnije