MINISTARSTVO PRAVDE POKRENULO INTERNET KAMPANJU „ISKLJUČI NASILJE“, SA PORUKOM DA SE NASILJE NE TOLERIŠE
Iskljuci Nasilje

Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju „Isključi nasilje" (#iskljucinasilje), sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici.


Prema statističkim podacima, u proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka 2016. godine više od 16 žena ubijeno, što ukazuje na neophodnost angažovanja svih resursa u borbi protiv nasilja u porodici.


U skladu sa politikom Vlade Republike Srbije i u susret donošenju novih mera države u borbi protiv nasilja, čiji je deo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje", sa jasnom porukom da se porodično nasilje ne toleriše.


Cilj je da se putem internet kanala, društvenih mreža i medija podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici, da se informišu i edukuju različite ciljne grupe, da se nove zakonske mere približe kako onima koji mogu da budu ili jesu žrtve porodičnog nasilja, tako i ostvarenim ili potencijalnim počiniocima, kao i široj društvenoj zajednici kako bi umela da prepozna nasilje i adekvatno reaguje na njega. Takođe, jedan od osnovnih prioriteta ove kampanje jeste poziv na akciju svih onih koje se posredno ili neposredno mogu dovesti u vezu sa bilo kojim oblikom porodičnog nasilja. #iskljucinasilje


Ministarstvo pravde poziva najširu javnost da se uključi u sprovođenje kampanje, kako bismo svi zajedno doprineli aktivnoj i efikasnoj borbi protiv porodičnog nasilja u Srbiji.


Kao nosilac kampanje, Ministarstvo pravde se unapred zahvaljuje na podršci.
#iskljucinasilje

Izvor: RJT, Datum: 30.08.2016.

Poslednji događaji