Poseta Federalnog tužioca Kraljevine Belgije
Newspic615

U periodu od 09. do 11. juna delegacija Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije boravila je u radnoj poseti Republičkom javnom tužilaštvu Srbije.Tokom posete Republički javni tužilac je imala radni sastanak sa gospodinom Johanom Delmulom, Federalnim tužiocem Kraljevine Belgije, kojom prilikom su potvrđeni zajednički prioriteti u oblasti borbe protiv svih oblika kriminala, a posebno organizovanog i drugih teških oblika kriminaliteta, kroz pojačanu saradnju nadležnih javnih tužilaštava dve prijateljske zemlje.

Datum: 12.07.2013.

Poslednji događaji