REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO POTPISALO JE SPORAZUM O SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
2017 04 26 PHOTO 00000147

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac i v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, Željko Radovanović, potpisali su 26. aprila 2017. godine Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.


Ovim sporazumom unapređuje se saradnja Republičkog javnog tužilaštva i Uprave za sprečavanje pranja novca i zamenjuje se sporazum koje su ove dve institucije potpisale 2014. godine. Sporazum omogućava bolju koordinaciju i efikasnije postupanje u predmetima pranja novca i finasiranja terorizma, kao i blisku saradnju u razmeni podataka i stručnom usavršavanju.


Republičko javno tužilaštvo potpisivanjem ovog sporazuma nastavlja da jača kapacitete javnog tužilaštva i saradnju sa drugim nadležnim organima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa preporukama
MONEYVAL-a i u cilju uspešnog sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 24.

Izvor: RJT, Datum: 28.04.2017.

Poslednji događaji