Republički javni tužilac u službenoj poseti SAD
Tuzilac I L Linc


Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde boravi u službenoj poseti SAD u organizaciji Ministarstva pravde SAD. U okviru ove posete Republički javni tužilac održala je 28.11.2016. godine sastanak sa ministrom pravde i generalnim tužiocem SAD Loretom Linč i drugim visokim zvaničnicima Ministarstva pravde SAD i Ministarstva spoljnih poslova SAD-a.


U toku službene posete koja je organizovana u kontekstu institucionalne saradnje pravosudnih organa Republike Srbije i SAD, razgovarano je o napretku koji je Republika Srbija postigla u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine ljudima, narkotika i oružja, krijumčarenja ljudi, visokotehnološkog kriminala i drugih teških krivičnih dela i izražena je spremnost ministarstva pravde SAD i ministarstva spoljnih poslova SAD da nastave da pružaju pomoć državnim organima Republike Srbije u borbi protiv novih kriminalnih i bezbednosnih izazova, s obzirom da jačanje vladavine prava u Republici Srbiji doprinosi jačanju stabilnosti i bezbednosti u regionu i šire.


Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, istakla je da je dosadašnja pomoć SAD doprinela jačanju kapaciteta i većoj efikasnosti u radu javnog tužilaštva, te da će javno tužilaštvo Republike Srbije nastaviti da bude pouzdan partner SAD u borbi protiv teških krivičnih dela i transnacionalnog kriminala.


Ministar pravde i glavni tužilac SAD Loreta Linč, istakla je značaj Srbije u regionu i Evropi i ulogu Srbije u borbi protiv problema koji utiču na Evropu i SAD. Takođe je istakla da ceni partnerstvo sa organima za sprovođenje zakona Republike Srbije i da će Ministarstvo pravde SAD nastaviti da radi zajedno sa organima Republike Srbije u oblastima od zajedničkog interesa poput borbe protiv trgovine ljudima i terorizma. Loreta Linč je takođe naglasila da su između organa za sprovođenje zakona SAD i Republike Srbije stvorene partnerske i jake veze koje traju, te da će se ova institucionalna saradnja i partnerstvo nastaviti kroz razmenu ekspertize i iskustava.

Izvor: RJT, Datum: 30.11.2016.

Poslednji događaji