SASTANAK REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA
131218 1

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac se danas, 13. decembra 2018 godine, susrela sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca povodom inicijative ovog strukovnog udruženja radi održavanja sastanka u vezi predstavljanja dosadašnjeg rada i planiranih ciljeva udruženja.

Delegaciju Udruženja sudija i tužilaca predvodio je Nenad Stefanović, predsednik udruženja.

Predstavnici udruženja su upoznali Zagorku Dolovac sa programskim ciljevima i aktivnostima, kako u pogledu stanja u pravosuđu, tako i u svetlu procesa ustavnih promena. Istaknuto je viđenje uloge udruženja u procesu usklađivanja seta pravosudnih zakona i težnje ka postizanju nezavisnog i efikasnog pravosuđa. Na sastanku je zaključeno da je potrebno jedinstvo struke u procesu pravosudne reforme i da mnoga pitanja treba urediti zakonima, kako bi građani dobili efikasno i odgovorno pravosuđe.

Republički javni tužilac je istakla da je pravo na stručno usavršavanje i udruživanje u javnim tužilaštvima posebno bitno, imajući u vidu da na osnovu zakona jednako pripada svim nosiocima javnotužilačke funkcije i tužilačkim pomoćnicima  a sve u cilju zaštite jačanja institucije i vladavine prava.

Izvor: RJT, Datum: 13.12.2018.