Sastanak Republičkog javnog tužioca sa Venecijanskom komisijom
11052018 1

11. maja 2018 godine Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je zajedno sa saradnicima iz oblasti međunarodne saradnje, održala sastanak sa delegacijom Venecijanske komisije povodom analize radnog teksta predloga amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na pravosuđe.

 

Tokom sastanka je detaljno razgovarano o ulozi javnog tužilaštva u pravosudnom sistemu Republike Srbije, poštovanju vladavine prava i očekivanjima predstavnika javnog tužilaštva da ustavne promene doprinesu unapređenju i poboljšanju funkcionalnosti i položaja javnog tužilaštva u našoj zemlji, poštujući u tom procesu kontinuitet i dostignute sistemske vrednosti koje su u skladu sa evropskim standardima.

Izvor: RJT, Datum: 11.05.2018.

Poslednji događaji