UČEŠĆE REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA NA KONFERENCIJI OEBS-a O MEDIJIMA I ZAŠTITI NOVINARA
28092020

Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija, gospodin Harlem Desir, i šef Misije OEBS u Republici Srbiji, ambasador gospodin Andrea Oricio, pozvali su zamenika Republičkog javnog tužioca, Branka Stamenkovića, da u svojstvu eksperta i paneliste uzme učešće u radu konferencije o medijima u jugoistočnoj Evropi pod nazivom „Nova granica: zajednički rad na promovisanju slobode medija", koja je održana video-konferencijskim putem u periodu između 17. i 18. septembra 2020 godine.

U toku panela pod nazivom „Prilike i izazovi u uspostavljanju delotvornog nacionalnog mehanizma za zaštitu novinara – radne grupe za sigurnost novinara u Srbiji i Holandiji", kojem je prisustvovalo više od 200 učesnika iz regiona i Evrope, zamenik Republičkog javnog tužioca je izneo podatke o radu i rezultatima Stalne radne grupe za bezbednost novinara koja je formirana početkom 2017 godine na osnovu Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara koji je potpisan između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sedam reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja, i to Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara (NUNS), Udruženje novinara Vojvodine (UNV), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacije on-lajn medija (AOM) i Asocijacije medija (AM).

Zamenik Republičkog javnog tužioca Stamenković je izneo i rezultate rada javnih tužilaštava u predmetima krivično-pravnog sankcionisanja izvršioca krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara u opštem smislu, koji pokazuju stalan rast broja predmeta u kojima se izvršioci ovih krivičnih dela sankcionišu, tj. izriče im se neka od obaveza u skladu sa čl. 283 Zakonika o krivičnom postupku, ili im se izriče neka od krivičnih sankcija predviđenih Zakonikom, dok se broj nepoznatih izvršilaca ovih krivičnih dela stalno smanjuje, da bi u prvih šest meseci 2020 godine taj broj bio ravan nuli.

Zamenik Republičkog javnog tužioca je takođe naglasio da se u poslednje vreme u javnim tužilaštvima stiče utisak da bez obzira na pokazani stepen posvećenosti i efikasnosti u radu u ovim predmetima, pojedini predstavnici novinarskih i medijskih udruženja nastavljaju sa svojim kritičkim stavovima zasnovanim na neistinitim tvrdnjama kojima se iznose čak i konstatacije da tužilaštva ignorišu napade na novinare, što apsolutno nije tačno.
S tim u vezi na panelu je konstatovano da postoji jaz između razumevanja materijalno-pravnih i procesno-pravnih odredbi važećeg krivično-pravnog zakonodavstva u Republici Srbiji i događaja koji se od strane pojedinaca ili grupa označavaju kao vršenje krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara prilikom vršenja njihovog posla.

Zamenik Republičkog javnog tužioca Branko Stamenković je u zaključnom obraćanju izneo mišljenje da je značajnije podizanje nivoa bezbednosti novinara i medijskih radnika moguće putem zajedničkog rada predstavnika državnih organa i novinarskih i medijskih udruženja, posebno ukoliko postoji međusobno razumevanje i uvažavanje zakonskog okvira, čija bi analiza trebalo da pokaže da li postoji mogućnost za dalje unapređenje ove posebne vrste zaštite čiji zakonski i organizacioni mehanizmi i dalje predstavljaju retkost u regionu i šire.

(preuzmite dokument)

Izvor: RJT, Datum: 06.10.2020.

Poslednji događaji