GIZ
Republičko javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) koje implementira projekat IPA 2010  ''Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže''. U okviru ovog projekta predstavnici Republičkog javnog tužilaštva učestvuju su na ekspertskim sastancima na teme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, poput sastanaka na temu ''Ustanovljavanje zajedničkih istražnih timova'',  ''Bezbedni kanali komunikacija'', i dr.,  uz učešće predstavnika tužilaštava svih zemalja Zapadnog Balkana. Takođe, Republičko javno tužilaštvo ostvaruje intenzivnu saradnju u oblasti međunarodnopravne pomoći  sa Saskijom de Vries, EU tužiocem upućenim u Republičko javno tužilaštvo u okviru ovog projekta.

Republičko javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) i u okviru „Projekta za pravnu reformu", u oblasti jačanja kapaciteta za pregovore sa Evropskom Unijom.

Preporučujemohov Najnovije vestihov