Ambasada SAD
Vrhovno javno tužilaštvo ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Ambasadom SAD Beogradu, kako sa NJ.E. ambasadorom, tako i sa Ministarstvom pravde SAD – OPDAT programom (Međunarodni tužilački program razvoja, pomoći i obuke) i ICITAP programom (Međunarodni program razvoja i pomoći u krivičnim istragama). U okviru ove dugogodišnje saradnje, Vrhovno javno tužilaštvo, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, održalo je više sastanaka sa najvišim predstavnicima Ministarstva pravde SAD, uključujući ministra pravde odnosno vrhovnog tužioca SAD, kao i sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova SAD zaduženim za vladavinu prava i programe pomoći pravosuđu (INL – Međunarodni program za droge i sprovođenje zakona). U okviru ove saradnje, Vrhovno javno tužilaštvo prepoznato je od strane kolega iz Administracije SAD kao pouzdan partner i primer u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Osim strateške podrške i saradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminala, saradnja sa Ambasadom SAD u Beogradu i  predstavnicima Ministarstva pravde SAD, kao i sa predstavnicima INL programa Ministarstva spoljnih poslova i USAID-a u Beogradu odvija se i u vidu sprovođenja projekata od prioritetnog značaja za jačanje kapaciteta javnog tužilaštva, poput stručnog usavršavanja javnih tužilaca za primenu Zakonika o krivičnom postupku, proaktivnih finansijskih istraga, borbu protiv korupcije, pranja novca, poreskih prevara i privrednog kriminala, borbu protiv visokotehnološkog kriminala, trgovine ljudima, narkoticima i oružjem, kao i u oblasti digitalnih dokaza, kriptovaluta, oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, finansijske forenzike, prevara u javnim nabavkama, udarnih grupa, itd.

Napokon, saradnja sa Ambasadom SAD odvija se i putem organizovanja studijskih poseta, što predstavlja dragocenu priliku za predstavnike javnog tužilaštva Republike Srbije da se upoznaju sa načinom rada i razmene iskustva sa svojim kolegama u SAD.

Preporučujemohov Najnovije vestihov