Savet Evrope
Vrhovno javno tužilaštvo ostvaruje uspešnu saradnju sa Savetom Evrope, i to kako sa međunarodnim telima/ mrežama Saveta Evrope, tako sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu.

U okviru Saveta Evrope, predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva učestvuju u radu CCPE – Konsultativnog saveta evropskih tužilaca, kao i u radu Biroa T-CY Komiteta „Budimpeštanske" Konvencije Saveta Evrope za visokotehnološki kriminal i u sprovođenju međunarodnih projekata Saveta Evrope u borbi protiv visokotehnološkog kriminala: „Global Action against Cyber Crime +" (GLACY+) i „IProceeds" projekata o oduzimanju imovine u predmetima visokotehnološkog kriminala.

Takođe, Vrhovno javno tužilaštvo učestvovalo je i učestvuje u realizovanju projekata i aktivnosti sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, poput projekta „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji", „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji", „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji", „HELP na Zapadnom Balkanu" (HELP kurs na daljinu  „Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima – Srbija"), kao i drugih projekta koji se sprovode u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022".

Saradnja sa Savetom Evrope nastavlja se i kroz učešće predstavnika javnog tužilaštva na tematskim konferencijama, radionicama, studijskim posetama i sastancima organizovanim od strane ove međunarodne organizacije o efikasnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, usaglašavanju prakse domaćih pravosudnih institucija sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije, pristupu pravdi, suđenju u razumnom roku i drugim temama iz oblasti ljudskih prava. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov