EU
Republičko javno tužilaštvo aktivno sarađuje sa institucijama Evropske Unije, kako sa Delegacijom Evropske Unije u Srbiji, tako i sa Direktoratom za proširenje i Direktoratom za pravosuđe Evropske Komisije.. 

Republičko javno tužilaštvo aktivno učestvuje u pripremama za proces pregovaranja sa EU, učestvovanjem na eksplanatornim skrining sastancima za Poglavlje 23 i Poglavlje 24 koji su održani u septembru i oktobru 2013. godine, kao i u pripremama za bilateralni skrining. 

Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Državnim većem tužilaca, nastavlja intenzivnu saradnju sa predstavnicima Direktorata za proširenje evropske Unije kao i Delegacije Evropske Unije u Srbiji, u pogledu konkretnih pitanja od značaja za dalji napredak u oblasti vladavine prava, odnosno poglavlja 23 i 24. 

Takođe, Republičko javno tužilaštvo je, zajedno sa Državnim većem tužilaca, produbilo dalju saradnju sa predstavnicima Evropske Unije i Delegacijom Evropske Unije u Srbiji u programiranju i implementaciji IPA projekata, nastavljajući sa koordiniranjem aktivnosti i učešćem na sastancima i u vezi sa projektima IPA 2008, 2010, 2011, 2012 i 2013, kao i učestvovanjem u izradi predloga za buduće IPA projekte u periodu 2014-2017 i 2014-2020 (NAD).

Napokon, značajna saradnja ostvaruje se i u okviru TAIEX instrumenta, putem organizovanja projekata stručnog usavršavanja. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov