Francuska Ambasada
Republičko javno tužilaštvo, ostvaruje izuzetnu dugogodišnju saradnju sa Ambasadom Republike Francuske, kako kroz neposrednu komunikaciju i saradnju u oblasti međunarodnopravne pomoći sa pravosudnim oficirima za vezu ambasade Francuske, tako i u okviru projekata u oblasti vladavine prava poput projekta specijalizacije i saradnje sa nevladinim organizacijama u krivičnom gonjenju predmeta trgovine ljudima. 

U okviru ovog projekta borbe protiv trgovine ljudima, uz podršku Ambasade Francuske, 13.09.2012. godine potpisan je Memorandum o razumevanju sa nevladinom organizacijom ASTRA, u cilju poboljšanja razmene informacija, saradnje i koordinacije u krivičnom postupku, što predstavlja institucionalizovanje saradnje sa nevladinim sektorom u skladu sa međunarodnim standardima i prvi memorandum u regionu između javnog tužilaštva i nevladinog sektora u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Takođe, 2012. godine uvedena je specijalizacija u javnom tužilaštvu, time što su u višim javnim tužilaštvima određene kontaktne tačke za predmete trgovine ljudima koji postupaju i koordiniraju rad u ovim predmetima. U okviru ovog projekta, uz podršku Ambasade Francuske i drugih inostranih partnera, održana su tri seminara za specijalizovane tužioce na teme borbe protiv trgovine ljudima.

Napokon, saradnja sa Ambasadom Francuske odvija se i putem održavanja radnih poseta, te je u tom smislu 10.04.2012. realizovana poseta Republičkog javnog tužilaštva pravosudnim organima Republike Francuske, kojom prilikom je potpisana Zajednička deklaracija o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, a 1.7.2013. godine realizovana je poseta disciplinskog tužioca Republike Francuske Republici Srbiji.

Preporučujemohov Najnovije vestihov