OEBS

Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Državnim većem tužilaca, ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Misijom OEBS-a u Beogradu, kako sa NJ.E. Ambasadorom i njegovim kabinetom, tako i sa Odeljenjem za vladavinu prava. Zahvaljujući izuzetnoj podršci i posvećenosti jačanja vladavine prava Misije OEBS-a u Beogradu, Republičko javno tužilaštvo i Državno veće tužilaca u toku dugogodišnje saradnje sa Misijom OEBS-a u Beogradu realizovali su značajne strateške projekte, poput stručnog usavršavanja javnih tužilaca za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku, stručnog usavršavanja u oblasti oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, primene Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, izradi i stručnoj raspravi Etičkog Kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, izradi i stručnoj raspravi Pravilnika o merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, itd. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov