U.S. Department of Justice
Republičko javno tužilaštvo ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Ambasadom SAD Beogradu, kako sa NJ.E. Ambasadorom, tako i sa Ministarstvom pravde SAD – Kancelarijom stalnog pravnog savetnika. U okviru ove dugogodišnje saradnje, Republičko javno tužilaštvo, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, održalo je više sastanaka sa najvišim predstavnicima Ministarstva pravde SAD, uključujući Ministra pravde i vrhovnog tužioca SAD, kao i sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova SAD zaduženim za vladavinu prava i programe pomoći pravosuđu. U okviru ove saradnje, Republičko javno tužilaštvo prepoznato je od strane kolega iz Administracije SAD kao pouzdan partner i primer u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Osim strateške podrške i saradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminala, saradnja sa Ambasadom SAD Beogradu i predstavnicima Ministarstva pravde SAD u Beogradu odvija se i u vidu realizovanja zajedničkih projekata od prioritetnog značaja za javno tužilaštvo, poput stručnog usavršavanja javnih tužilaca o primeni novog Zakonika o krivičnom postupku, istragama privrednog kriminala, korupcije i pranja novca, oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, itd.

Napokon, saradnja sa Ambasadom SAD odvija se i putem organizovanja studijskih poseta, u okviru „IVLP" i „Open World" programa, što predstavlja dragocenu priliku za predstavnike javnog tužilaštva Republike Srbije da se upoznaju sa načinom rada i razmene iskustva sa svojim kolegama u SAD.

Preporučujemohov Najnovije vestihov