Najave događaja
  • TREĆA ONLAJN OPERATIVNA RADIONICA ZA POSEBNA ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

    03.06.2020.

    Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", i OPDAT kancelarijom Ambasade SAD, učestvuje u organizaciji ciklusa onlajn Operativnih radionica za Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava i predstavnike Ministarstv...

  • VIRTUELNI OKRUGLI STO „JAVNE NABAVKE U DOBA POSLE EPIDEMIJE“

    04.06.2020.

    Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD, učestvuje u organizaciji  virtuelnog okruglog stola na temu: „Javne nabavke u doba posle epidemije", koji će se održati 04.06.2020. godine. Na ovom okruglom stolu biće razmotrena iskustva u javnim nabavkama tok...

Preporučujemohov Najnovije vestihov