ANTIKORUPCIJSKI FORUM: „GODINU DANA OD PRIMENE ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE“

Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom unutršnjih poslova, Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", učestvovaće na Antikorupcijskom forumu koji se održava 10.04.2019. godine u Nišu.

Na Antikorupcijskom forumu će predstavnici svih nadležnih državnih institucija predstaviti rezulate primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, na osnovu koga su 1.3.2018. godine počela sa radom odeljenja za borbu protiv korupcije u sudovima, javnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnnjih poslova. Iz javnog tužilaštva, osim predstavnnika Republičkog javnog tužilaštva, apelacionih javnih tužilaštava i Tužilaštva za organizovani kriminal, na forumu će učestvovati i javni tužioci i zamenici javnog tužioca iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.

Početak: 10.04.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov