Arhiva događaja
 • SEMINAR „PROFESIONALNA ETIKA U PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE“

  25.04.2019.

  Pravosudna akademija, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije" i Republičkim javnim tužilaštvom, organizuje seminar „Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije", koji se održava 25.04.2019. godine u Beogradu. Na seminaru će učestvovati zamenici javnog...

 • ANTIKORUPCIJSKI FORUM: „GODINU DANA OD PRIMENE ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE“

  10.04.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom unutršnjih poslova, Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", učestvovaće na Antikorupcijskom forumu koji se održava 10.04.2019. godine u N...

 • SEMINAR „FINANSIJSKE ISTRAGE“

  26.03.2019. - 29.03.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Pravosudnom akademijom i CEPOL-om, učestvuje u organizovanju seminara „Finansijske istrage", koji se održava od 26-29.03.2019. godine u Beogradu Ovaj seminar organizuje se u okviru UNODC/ CEPOL projekta: „Izgradnja kap...

 • SEMINAR: ISTRAGA TRGOVINE LJUDIMA IZVRŠENE PREKO INTERNETA

  25.03.2019. - 12.04.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i CEPOL-om, učestvuje u organizovanju on-lajn seminara „Istraga trgovine ljudima u kontekstu izvršenja krivičnog dela putem interneta", koji se održava od 25.3-12.04.2019. godine na CEPOL-ovoj platformi za učenje na dalj...

 • SEMINAR „TRGOVINA LJUDIMA U CILJU RADNE EKSPOLATACIJE“

  20.03.2019.

  Organizacija „ASTRA" u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, organizuje seminar „Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije", koji se održava od 20.03.2019. godine u Beogradu. Ovaj seminar organizuje se u okviru projekta: „Premošćavanje razlika i osnaživanje tužilaštva i sudstva u borb...

 • SEMINAR „KOMUNIKACIONE VEŠTINE“

  28.02.2019. - 01.03.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa IPA 2013 projektom: „Prevencija i borba protiv korupcije", učestvuje u organizovanju seminara „Komunikacione veštine", koji se održava od 28.02-01.03.2019. godine na Paliću. Ovaj seminar organizuje se u cilju jačanja kapaciteta javnog tužilaštva, sudova...

Preporučujemohov Najnovije vestihov