Arhiva događaja
 • ONLAJN SEMINAR O PRANJU NOVCA I ODUZIMANJU IMOVINE

  23.02.2021.

  Ministarstvo pravde SAD/ OPDAT kancelarija, organizuje 23.02.2021. godine onlajn seminar o pranju novca i oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Učesnici na ovom seminaru će biti predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava, suda i Ministarstva unu...

 • ONLAJN SEMINAR „POVEZANOST TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA“

  01.02.2021. - 12.02.2021.

  Od 01-12.02.2021. godine u organizaciji CEPOL-a održaće se onlajn seminar na temu „Povezanost terorizma i organizovanog kriminala", na kome će učestvovati predstavnici javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na ovom onlajn seminaru će se predstaviti vrste aktivnosti...

 • VEBINAR „PREVARE BEZGOTOVINSKOG PLAĆANJA TOKOM EPIDEMIJE COVID-19“

  28.01.2021.

  CEPOL će 28.01.2021. godine održati vebinar na temu „Pretnje u vezi prevara putem bezgotovinskog plaćanja tokom epidemije Covid-19", na kome će uz predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvovati i predstavnici javnog tužilaštva. Na vebinaru će biti predstavljeni trendov...

 • VEBINAR „ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI TIMOVI“

  25.01.2021.

  25.01.2021. godine u organizaciji CEPOL-a održaće se vebinar na temu „Zajednički istražni timovi: koncept i pomoćni alati", za predstavnike javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova. Na vebinaru će eksperti iz Evroxast-a i Sekreterijata Mreže zajedničkih istražnih timova predstaviti ko...

 • VEBINAR „UTICAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA BORBU PROTIV TERORIZMA, TEŠKI I ORGANIZOVANI KRIMINAL“

  21.01.2021.

  21.01.2021. godine CEPOL organizuje vebinar na temu „Uticaj epidemije Covid-19 na borbu protiv terorizma, teški i organizovani kriminal", koji će se održati preko interneta i na kome će učestvovati predstavnici javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na vebinaru će ...

 • ONLAJN SEMINAR O PRANJU NOVCA I ODUZIMANJU IMOVINE

  16.12.2020.

  Ministarstvo pravde SAD/ OPDAT kancelarija, 16.12.2020. godine organizuje onlajn seminar o pranju novca i oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Učesnici na ovom seminaru će, između ostalog, biti predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava, dok će...

Preporučujemohov Najnovije vestihov