Arhiva događaja
 • ILEA SEMINAR VEŠTINE RUKOVOĐENJA

  16.09.2019. - 04.10.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ambasadom SAD u Beogradu, učestvovalo je u organizaciji učešća predstavnika javnog tužilaštva na ILEA / FBI seminaru na temu „Sprovođenje zakona i razvoj veština rukovođenja", koji je održan od 16.9.-4.10.2019. godine u Međunarodnoj policijskoj akademiji...

 • IPA 2013 PROJEKT O KORUPCIJI - CIKLUS SEMINARA OPERATIVNI TIMOVI

  12.09.2019. - 13.09.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije",  učestvovalo je u organizaciji seminara na temu „Operativni timovi", koji su održani od 12-13.09.2019. godine u Nišu i od 16-17.09.2019. u Beogradu. Ovi seminari deo su ciklusa seminara koji ...

 • OEBS-ov CIKLUS SEMINARA O PRANJU NOVCA

  11.09.2019. - 13.09.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji,  učestvovalo je u organizaciji seminara na temu „Interaktivne istražne tehnike pranja novca proisteklog izvršenjem koruptivnih krivičnih dela", koji je održan od 11-13.09.2019. godine u Beogradu. Ovaj seminar deo je ciklusa od ...

 • SEMINAR „PROFESIONALNA ETIKA U PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE“

  25.04.2019.

  Pravosudna akademija, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije" i Republičkim javnim tužilaštvom, organizuje seminar „Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije", koji se održava 25.04.2019. godine u Beogradu. Na seminaru će učestvovati zamenici javnog...

 • ANTIKORUPCIJSKI FORUM: „GODINU DANA OD PRIMENE ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE“

  10.04.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom unutršnjih poslova, Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", učestvovaće na Antikorupcijskom forumu koji se održava 10.04.2019. godine u N...

 • SEMINAR „FINANSIJSKE ISTRAGE“

  26.03.2019. - 29.03.2019.

  Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Pravosudnom akademijom i CEPOL-om, učestvuje u organizovanju seminara „Finansijske istrage", koji se održava od 26-29.03.2019. godine u Beogradu Ovaj seminar organizuje se u okviru UNODC/ CEPOL projekta: „Izgradnja kap...

Preporučujemohov Najnovije vestihov