IPA 2013 PROJEKT O KORUPCIJI - CIKLUS SEMINARA OPERATIVNI TIMOVI

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije",  učestvovalo je u organizaciji seminara na temu „Operativni timovi", koji su održani od 12-13.09.2019. godine u Nišu i od 16-17.09.2019. u Beogradu.

Ovi seminari deo su ciklusa seminara koji se u okviru IPA 2013 projekta održavaju za predstavnike policije i tužilaštva iz svih Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, uz učešće drugih relevantnih državnih organa u borbi protiv korupcije. Predavači na seminaru su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a i OPDAT programa Ministarstva pravde SAD.

Početak: 12.09.2019., Kraj: 13.09.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov