Niš - Sprečavanje curenja informacija i profesionalno informisanje javnosti

Republičko javno tužilaštvo u saradnji sa Pravosudnom akademijom, a uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa" koji finansira Evropska unija, u petak, 02. decembra, u hotelu Aleksandar, u Nišu, organizuje konferenciju „Sprečavanje curenja informacija u cilju podizanja kvaliteta tužilačke istrage i profesionalizacije plasiranja informacija u javnost".


Navedena konferencija okupiće predstavnike tužilaštva, MUP-a, zdravstvenih ustanova i medija, kako bi se razgovaralo o merama i koracima koje je neophodno preduzeti u cilju sprečavanja curenja netačnih ili prevremenih informacija, kao i o profesionalizaciji komunikacije i informisanja javnosti o krivičnim postupcima.

Početak: 02.12.2016., Kraj: 02.12.2016.

Preporučujemohov Najnovije vestihov