Obuka za PR i komunikacionu strategiju

4. oktobra u Novom Sadu, Republičko javno tužilaštvo u saradnji   sa  Pravosudnom  akademijom  organizuje završnu radionicu za pretstavnike tužilaštava koji su  ovlašćeni  da komuniciraju sa medijima pod nazivom -završna radionica „Obuka za  PR i komunikacionu strategiju" na kojoj će biti analizirani dosadsnji rezultati primene Komunikacione strategije i Protokola koje su tužilaštva sačinila.

Početak: 04.10.2016., Kraj: 04.10.2016.

Preporučujemohov Najnovije vestihov