ONLAJN SEMINAR „PRANJE NOVCA“

U periodu od 7-30.9.2020. godine CEPOL organizuje onlajn seminar na temu „Pranje novca", koji će se održati preko interneta i na kome će učestvovati predstavnici javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i drugih nadležnih državnih organa. Teme na seminaru obuhvataju tipologiju pranja novca, istrage i međunarodnu saradnju.

Početak: 07.09.2020., Kraj: 30.09.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov