ONLAJN SEMINAR „TRGOVINA DECOM“

U periodu od 9-20.11.2020. godine CEPOL organizuje onlajn seminar na temu „Trgovina decom", koji će se održati preko interneta i na kome će učestvovati predstavnici javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i drugih nadležnih državnih organa. Teme na seminaru obuhvataju identifikaciju dece žrtava trgovine ljudima, oblike eksploatacije dece, uzimanje izjava od dece, otkrivanje i dokazivanje ovog krivičnog dela.

Početak: 09.11.2020., Kraj: 20.11.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov